REHASTART
Startuj razem z nami!


Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych


Informujemy, iż firma REHASTART Paulina Szyszko posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00049/2019. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie ma za zadanie przybliżyć uczestnikom tematykę diagnostyki i rehabilitacji niemowląt i dzieci starszych. Kurs stworzony jest o kilkunastoletnie doświadczenia instruktorki w pracy z dziećmi. Bazuje między innymi na założeniach koncepcji NDT-Bobath, terapii manualnej, terapii tkanek miękkich, terapii cranio-sakralnej oraz podejściu osteopatycznemu.

Kurs składa się z zajęć teoretycznych (wykładów) i praktycznych, studium przypadku (rozwiązywanie problemów) oraz demonstracji oceny i terapii (filmy).

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz zrozumienia:

 • głównych zaburzeń rozwojowych obserwowanych u dzieci w wieku 0-2 lat,
 • głównych aspektów prawidłowego rozwoju,
 • głównych czynników i mechanizmów mających wpływ na zaburzenia rozwojowe,
 • głównych zasad oceny rozwoju dzieci w wieku 0-2 lat ,
 • głównych zasad tworzenia efektywnego planu terapii,
 • opanowania podstawowych technik handlingu i terapii.

ADRESACI:

fizjoterapeuci, studenci III roku fizjoterapii, lekarze, logopedzi

INSTRUKTOR:

dr Katarzyna Urban – fizjoterapeutka, osteopatka, certyfikowana terapeutka metod: NDT Bobath z rozszerzeniem o kurs Baby, Osteopatia w pediatrii - 2 letni cykl szkolenia, Terapia kranio-sakralna (Upledger CST oraz wg koncepcji biodynamicznej), Kinesiotaping, Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp, Terapia manualna Ackermann College of Chiropractic Stockholm, FITS (funkcjonalna indywidualna terapia skolioz). Instruktorka noszenia dzieci w chustach wg Akademii Chustonoszenia. Diagnosta i terapeuta stóp (dobór indywidualnych wkładek termoplastycznych – System FORMTHOTICS oraz IGLI), Terapia powięziowa, BLT.

Założycielka Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci „Bobath Centrum Rozwoju Dziecka”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi.

Absolwentka 4,5 letnich studiów osteopatycznych w Akademii Osteopatii. .

Absolwentka 5 studiów Fizjoterapii oraz 4 letnich studiów doktoranckich na AWF we Wrocławiu, w trakcie postępowania habilitacyjnego.

Autorka ogólnopolskich szkoleń dla lekarzy i fizjoterapeutów o tematyce pediatrycznej, które prowadzi od kilkunastu lat.

Autorka publikacji naukowych, uczestniczka wielu konferencji o tematyce neonatologicznej, neurologicznej i rehabilitacyjnej.

ZALICZKA: 400 zł brutto

CZAS TRWANIA KURSU: 2 dni (19 godzin dydaktycznych)

CENA ZAWIERA: materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

PROGRAM KURSU:


Dzień 1

1. Przegląd pediatrycznych metod terapeutycznych.

2. Proces terapeutyczny:

 • Wywiad, rutyna diagnostyczna - karta badania - wykład,
 • Jakość wzorców motorycznych - praktyka,
 • Plan postępowania terapeutycznego - wykład,
 • Cele terapii w zależności od dysfunkcji pacjenta - wykład,
 • Obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe - wykład.

3. Pielęgnacja dziecka (praktyka):

 • Noszenie, podnoszenie, przebieranie, karmienie, kąpiel,
 • Pozycjonowanie jako element terapii.


Dzień 2

1. Rozwój prawidłowy dziecka (wykład i praktyka).

2. Możliwe zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego:

 • Asymetria ułożeniowa, kręcz szyi - diagnostyka terapia (wykład i praktyka)
 • Dysplazja stawów biodrowych, wady stóp ( wstęp do zagadnienia i wykład)
 • Terapia - narzędzia terapeutyczne, techniki (praktyka).
 • Propozycje terapii dla dzieci z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego (praktyka).

3. Pytania i odpowiedzi.