REHASTART
Startuj razem z nami!


Kinesiology Taping - kurs podstawowy


Informujemy, iż firma REHASTART Paulina Szyszko posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.10/00049/2019. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

OPIS SZKOLENIA:Cel szkolenia:
 • zapoznanie uczestników kursu z diagnostyką i technikami kinesiology tapingu
 • nabycie umiejętności testowania powięzi i lokalizacji zaburzeń układu ruchu
 • nabycie umiejętności prawidłowych aplikacji mięśniowych, powięziowych, korekcyjnych, więzadłowych, limfatycznych i funkcjonalnych.

 • Kurs posiada akredytację PTF (koszt potwierdzenia akredytacji PTF dodatkowo 50 zł)

  ADRESACI:

  fizjoterapeuci,lekarze rehabilitacji, studenci fizjoterapii min. trzeciego roku studiów I stopnia

  INSTRUKTOR:

  dr Tomasz Senderek - Miedzynarodowy K-Active Senior Instruktor, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  Ukończone szkolenia:
  • Podstawy Terapii Manualnej (Lublin),
  • Team Physicans Development Course (Dubaj),
  • Terapia bólu z wykorzystaniem krioterapii, elektrostymulatorów i diatermii krótkofalowej, Biostymulacja laserowa w medycynie (Nałęczów),
  • Terapia Manualna – Neuromobilizacje (Lublin,Warszawa),
  • Diagnostyka i terapia kręgosłupa Moduły A B C D, EGZAMIN AKREDYTACYJNY, Instytut McKenzie Polska (Poznań),
  • Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (Warszawa),
  • System Medycyny Ortopedycznej CYRIAX (Kraków),
  • Terapia manualna połączona z ruchem wg koncepcji Briana Muligana (Kraków),
  • PNF podstawowy (100 godzin), kurs rozwijający (50 godzin),(Kraków),
  • Terapia „Medical Taping” (Kraków),
  • Drenaż limfatyczny (Hogeschool van Utrecht),
  • Kursy „Kinesiotaping” (Niemcy :Amersee, Frammersbach., Polska: Pabianice, Lublin, Zgorzelec, Warszawa), Międzynarodowy Instruktor Kinesio Taping Association,
  • Kurs Judo Therapist (Zgorzelec),
  • Wprowadzenie do metody MBO. (Zgorzelec),
  • „Testy meridianowe i aplikacje kliniczne” (Zgorzelec),
  • Łańcuchy mięśniowo-stawowe” System G.D.S. (Poznań),
  • „Fascial Manipulation” Luigi Stecco, level I A,B,II (Poznań),
  • Kurs Terapii Manualnej, Prof. Karel Lewit, (Praga) ,
  • Staż w Centrum Rehabilitacji Skolioz Santos Sastre Fernandez (Barcelona),
  • „Leczenie skolioz idiopatycznych” wg Metody FED Prof. Santos Sastre Fernandez (Zgorzelec),
  • Anatomia Palpacyjna (Francis Lafosse, Poznań),
  • Specjalizacja z Fizjoterapii.

  ZALICZKA: 300 zł brutto

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (17 godzin dydaktycznych)

  CENA ZAWIERA: materiały szkoleniowe, certyfikat, 2 rolki taśmy K-Active Tape, przerwy kawowe

  UWAGA ! Niezbędne przygotowanie: należy mieć ze sobą obuwie zmienne, wygodny strój sportowy, ostre nożyczki oraz kserokopię dyplomu lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające statut studenta.

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1 dzień:
   9.00 Przywitanie uczestników i przedstawienie instruktora,
   9.05 Część teoretyczna (prezentacja multimedialna)
   - historia i filozofia,
   - właściwości plastra kinesiology tape,
   - różnice taping /kinesiology taping,
   - działanie kinesiology tapingu na poszczególne układy organizmu,
   - techniki kinesiology taping.
   10.40 Przerwa kawowa
   10.55 Prezentacja technicznych aspektów aplikacji plastra (aplikacja praktyczna)
   11.20 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   11.30 Przedstawienie testu „dolnego odcinka kręgosłupa”
   11.40 Omówienie testów wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   11.50 Aplikacja mięśniowa dla dolnego odcinka kręgosłupa
   12.10 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników, korekta błędów, pytania uczestników
   12.20 Przedstawienie techniki więzadłowej i jej praktycznego zastosowania, aplikacje „krzyż bólowy” i „punkty spustowe"
   12.40 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   12.55 Przerwa na lunch
   13.40 Przedstawienie testu uciskowego brzucha oraz testów odpowiedzi mięśniowej
   14.00 Omówienie testów wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   14.10 Przedstawienie aplikacji mięśniowych dla mm. skośnych zewnętrznych i wewnętrznych brzucha
   14.25 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   14.40 Przedstawienie aplikacji powięziowych i korekcyjnych (ramie, podudzie)
   14.55 Przedstawienie aplikacji powięziowych i korekcyjnych aplikacje kliniczne (zespół bocznego przyparcia rzepki)
   15.20 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników, korekta błędów 15.30 Przerwa kawowa
   15.45 Przedstawienie testu kończyny górnej
   15.55 Omówienie testów wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   16.10 Aplikacje mięśniowe:
   - mm. naramienny, mm. nadgrzebieniowy,
   - technika powięziowa obręcz kończyny górnej,
   - aplikacja kliniczna zespół pierścienia rotatorów.
   16.30 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   16.50 Praktyczne rozwiązywanie problemów (pacjent z grupy)
   17.20 Zebranie wiadomości z pierwszego dnia kursu – pytania i odpowiedzi
   18.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

  2 dzień:
   9.00 Rozpoczęcie. Pytania i odpowiedzi dotyczące technik i testów z poprzedniego dnia
   9.20 Anatomiczne podstawy układu powięziowego. Ciągi mięśniowo-powięziowe(prezentacja multimedialna)
   10.00 Prezentacja testu wyrostu szyi
   10.05 Omówienie testów wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   10.25 Aplikacja kliniczna - kręgosłup szyjny
   10.45 Przerwa kawowa
   11.00 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   11.10 Prezentacja testu SLR
   11.20 Omówienie testów wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   11.40 Aplikacja kliniczna zbieżności kolana
   11.45 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   12.15 Aplikacja kliniczna dla podudzia i ścięgna Achillesa
   12.30 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   12.45 Test Patricka
   13.00 Omówienie testów wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   13.15 Aplikacje mięśniowe mm. pośladkowy wielki i średni, biodrowy
   13.30 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   14.35 Przerwa kawowa
   14.00 Test górnej części tułowia i test obrzmienia tętnic
   14.05 Aplikacje pochodne od testu
   14.30 Aplikacje kliniczne dla blizn, łokcia tenisisty, stawu krzyżowo-biodrowego
   14.40 Omówienie aplikacji wykonanych przez uczestników, korekta błędów
   14.50 Podsumowanie kursu i wręczenie certyfikatów
   15.00 Zakończenie kursu...

  DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KURS KINESIOLOGY TAPING?:
 • Kinesiology Taping jest systemem opartym na mechanicznym oraz sensorycznym działaniu specjalnego wzorowanego na mechanice ludzkiej skóry plastra.
 • Stanowi rozwinięcie japońskiego systemu Kinesio Taping. Testy mechaniki powięziowej pozwalają na ocenę globalnych zaburzeń wpływających na objawy chorobowe pacjenta.
 • Wykorzystuje oparte na badaniach zależności funkcjonowania powięziowego organizmu.
 • Bazuje na współczesnych osiągnięciach fizjoterapii i medycyny.
 • Do terapii wykorzystuje oryginalny plaster K-Active Tape firmy Nitto Denko, która opracowała ten produkt na zlecenie Kenzo Kase i doskonali go od 30 lat.
 • Plaster Nitto Denko jest jedynym na polskim rynku produktem posiadającym akceptację K-Active Europe oraz status produktu medycznego.
 • Nasi polscy instruktorzy to doświadczeni praktycy fizjoterapii, będący również nauczycielami akademickimi. Od 2005 roku przeprowadzili ponad 500 szkoleń na terenie Polski, Włoch, Anglii, Irlandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Islandii i na Litwie.
 • Procedura Plastrowania Dynamicznego Kinesiology Tapingu jest jedynym systemem terapeutycznym w Polsce wykorzystującym plaster, który posiada numer ICD – 9: 93.3812 (Dz.U. z 2010 nr 192 poz. 1286), (wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych) zapewniającym refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych.
 • Certyfikaty wystawiane po ukończeniu szkolenia (w języku polskim jak i angielskim) sygnowane są przez K-Active Europe oraz akredytowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, upoważniają do pracy i kontynuacji nauki w zakresie danej metody poza granicami naszego kraju.