REHASTART
Startuj razem z nami!


Funkcjonalna terapia manualna


Organizatorem kursu jest OLDMED Mirosław Kapica.

Zgłoszenia można dokonywać przez naszą stronę. Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia:

  Mirosław Kapica
  Tel.: 601-95-17-34
  nr konta: PKO BANK POLSKI O/Zduńska Wola
  Nr rachunku: 95 1020 3437 0000 1702 0172 8286

OPIS SZKOLENIA:

Przeciążenia statyczno-ruchowe związane ze współczesna cywilizacją prowadzą nieuchronnie do zaburzeń czynności układu ruchu. Objawia się to ograniczeniem zakresu ruchu, połączonym często z bólem (ostrym lub przewlekłym) oraz utratą funkcji narządu ruchu. Tradycyjne leczenie, oparte na schematach stworzonych na bazie jednostek chorobowych, jest przeważnie długotrwałe, w niewielkim stopniu zindywidualizowane, działa głównie objawowo i zazwyczaj tylko w trakcie przyjmowania leków, stosowania zabiegów. Program kształcenia fizjoterapeutów i lekarzy kwestię kompleksowego spojrzenia na mechanizmy rządzące patologią narządu ruchu jako całości traktuje w sposób marginalny. Pewnym sposobem na wypełnienie luki informacyjnej jest sięgnięcie po techniki stosowane m.in. w uznanych na całym świecie systemach terapii manualnej (np. wg Karela Lewita, Mulligana, Ackermanna czy też Yumeiho). Właśnie na bazie tych technik, popartej kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami, powstał autorski program szkoleniowy stworzony przez Mirosława Kapicę, będący podstawą kursu Funkcjonalna Terapia Manualna (www.fizjoterapeuci.pl).

ADRESACI:

fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii (min. Licencjat), indywidualni trenerzy sportowi, lekarze, masażyści

INSTRUKTOR:

mgr Mirosław Kapica - dyplomowany fizjoterapeuta, terapeuta manualny, certyfikowany terapeuta wielu systemów terapii manualnej i nie tylko:

 • 1988 - 1992 szkolenia terapii manualnej organizowane przez Sekcje Niewidomych Masażystów. Jednym z nauczycieli w tym okresie był znakomity nauczyciel Krakowskiej Szkoły Masażu, mgr. Marian Skwara

 • 1993-1994 kursy terapii manualnej w/g K. Levita (Dyplom Międzynarodowej Federacji Terapii Manualnej). Kurs prowadził wybitny chiropraktyk ze Słowacji, dr A. Rosina, asystent prof. K. Levita.

 • 1993-1997 kursy japońskiej terapii manualnej "Yumeiho" (terapia miednicy). Prowadzącymi zajęcia byli prof. Masayuki Saionji z Tokio (twórca metody) i terapeuta Gholam Reza z Iranu. W 1997 r. podczas Światowego Kongresu "Yumeiho" w Krakowie, egzamin u mistrza Masayuki na 3 stopień (Dyplom Terapeuty "Yumeiho" uprawniający do stosowania tej metody w praktyce rehabilitacyjnej)

 • 2001-2003 kursy z zakresu relaksacji poizometrycznej, energetyzacji mięśni, balansu mięśniowego, terapii manualnej na powięziach

 • 2001 terapia PNF kurs podstawowy (100 godz)

 • 2003 kurs i certyfikat terapii w/g B. Mulligana z Nowej Zelandii

ZALICZKA: 400 zł brutto

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 48 godzin dydaktycznych (I moduł – 3 dni, II moduł – 3 dni)

CENA ZAWIERA: materiały szkoleniowe, certyfikat (po ukończeniu II modułu), przerwy kawowe.

PROGRAM KURSU:

Terapia Manualna:
 • Pojęcia podstawowe:
  • ruchomość prawidłowa,
  • ruchomość ograniczona,
  • segment ruchowy.
 • Ustawienia w stawach:
  • zerowe,
  • spoczynkowe,
  • terapeutyczne,
  • zaryglowane.
 • Mechanika stawu
 • Gra stawowa
 • Zablokowanie
 • Opór końcowy - pojęcie bariery
 • Wybrane techniki leczenia:
  • trakcja,
  • mobilizacja,
  • manipulacja,
 • Wskazówki dla terapeuty:
 • ustawienie terapeuty,
 • ustawienie pacjenta.

Kręgosłup szyjny:

 • Czynne i bierne ruchy odc. szyjnego kręgosłupa - testy
 • Testy naczyniowe
 • Mobilizacje bierne
 • Mobilizacje czynne
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • ograniczenia ruchomości
  • zawrotów głowy
  • bólów głowy
 • Autoterapia

Kręgosłup piersiowy i żebra:

 • Ocena ruchomości tułowia.
 • Badanie palpacyjne.
 • Mobilizacje bierne i czynne.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • ograniczenia ruchomości/zgięcie, wyprost, rotacja/
  • bólów odc. piersiowego
  • problemów z oddychaniem.
 • Autoterapia

Kończyna górna:

Badanie stawów ręki i palców.
 • Czynne i bierne ruchy stawów ręki i palców.
 • Badanie gry stawowej.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • ograniczenia zgięcia i wyprostu,
  • występowania bólu.
 • Autoterapia

Staw łokciowy:

 • Oglądanie
 • Czynne i bierne ruchy w stawie łokciowym.
 • Badanie gry stawowej.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • ograniczenia zgięcia i wyprostu,
  • łokcia tenisisty,
  • łokcia golfisty.
 • Autoterapia

Staw ramienny:

 • Oglądanie.
 • Czynne i bierne ruchy w stawie ramiennym.
 • Badanie palpacyjne barku.
 • Badanie gry stawowej.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • ograniczenia zgięcia, wyprostu, odwodzenia, rotacji,
  • problemów stożka rotatorów.
 • Autoterapia.

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa:

 • Badanie w pozycji:
  • stojącej,
  • siedzącej,
  • leżącej.
 • Diagnostyka różnicowa stawów:
  • biodrowego,
  • krzyżowo-biodrowego,
  • lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
 • Postępowanie terapeutyczne w:
  • ograniczenia ruchomości/zgięcie, wyprost, rotacja/
  • rwie kulszowej
  • lumbalgii i innych dolegliwościach.
 • Autoterapia

Miednica:

 • Oglądanie
  • w pozycji stojącej,
  • w pozycji siedzącej,
  • w pozycji leżącej.
 • Ocena ruchomości w w/w pozycjach - testy
 • Pojęcia:
  • otwarcie miednicy,
  • zamknięcie miednicy.
 • Zablokowanie stawu krzyżowo-biodrowego: - podstawy teoretyczne.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • przodopochylenia k. biodrowej,
  • tyłopochylenia k. biodrowej,
  • zablokowania stawu krzyżowo-biodrowego.
 • Model funkcjonalnego skrócenia kończyny:
  • teoria,
  • terapia.

Kończyna dolna:

 • Badanie gry stawowej stawów palców stopy, śródstopia.
 • Badanie gry stawowej stawów stępu.
 • Dolny staw skokowy.
 • Górny staw skokowy.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • ograniczenia zgięcia, wyprostu, odwodzenia, rotacji,
  • problemów bólowych stopy i st. skokowych
 • Autoterapia.

Staw kolanowy:

 • Oglądanie
 • Palpacja stawu.
 • Gra stawowa.
 • Testy łąkotkowe.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • zaburzenia wyprostu,
  • zaburzenia zgięcia uszkodzenia łąkotek,
  • zablokowania stawu piszczelowo-strzałkowego
 • Autoterapia

Staw biodrowy:

 • Oglądanie.
 • Ocena zakresów ruchów czynnych i biernych w st. biodrowym
 • Gra stawowa.
 • Postępowanie terapeutyczne w przypadkach:
  • zaburzenia wyprostu,
  • zaburzenia zgięcia,
  • zaburzenia rotacji,
 • Autoterapia